Magia

Paradygmaty Absolutu

Chaos i stworzenie Na początku był Chaos, z Chaosu wyłoniła się Świadomość. Z Świadomości powstał Bóg Pierwotny. Bóg, który miał w sobie dobro i zło. Gdy Bóg oddzielił się od siebie powstało multum światów, multum stworzeń. Każde stworzenie dostało wolną wolę i prawo jak z tego

Mantry, modlitwy, medytacje i oczyszczanie.

Wstęp Na początku chciałbym zauważyć, że dla ezoteryka najpotrzebniejszą sztuką jest oczyszczanie. W jaki sposób on to zrobi zależy w głównej mierze od niego. Ja tylko mogę wskazać metodykę oraz sposoby jakie można używać. Na końcu podam kilka stron, z których można korzystać

Miłość, a rozwój duchowy

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi,

Absolut

Absolut, czyli wszystko jest wszystkim Poprzez Absolut rozumiem kilka rzeczy: 1. Absolut jest mocą. 2. Absolut jest Bogiem. 3. Absolut jest wszystkim.

Zasadność ezoteryki

Zacznijmy od tego, że ezoteryka jest sztuką. Tak samo jak każda sztuka jest tylko narzędziem od osiągnięcia celu. W muzyce, operze, teatrze celem jest zabawienie publiczności i wywołanie pewnych reakcji. Ezoteryka NIE POWINNA być celem samym w sobie tylko środkiem do celu. I tak
12