Absolut

Paradygmaty Absolutu

Chaos i stworzenie Na początku był Chaos, z Chaosu wyłoniła się Świadomość. Z Świadomości powstał Bóg Pierwotny. Bóg, który miał w sobie dobro i zło. Gdy Bóg oddzielił się od siebie powstało multum światów, multum stworzeń. Każde stworzenie dostało wolną wolę i prawo jak z tego

Absolut

Absolut, czyli wszystko jest wszystkim Poprzez Absolut rozumiem kilka rzeczy: 1. Absolut jest mocą. 2. Absolut jest Bogiem. 3. Absolut jest wszystkim.