Bóg

Absolut

Absolut, czyli wszystko jest wszystkim Poprzez Absolut rozumiem kilka rzeczy: 1. Absolut jest mocą. 2. Absolut jest Bogiem. 3. Absolut jest wszystkim.