Drugi Bunt

Drugi Bunt

Prolog 

„…szatan był niegdyś poważanym aniołem w niebie […] pierwszym po Chrystusie. Jego oblicze, tak jak innych aniołów było łagodne i wyrażało szczęście. Jego czoło było wysokie i szerokie wskazujące na inteligencję. Jego sylwetka była doskonała, a sposób bycia szlachetny, majestatyczny. Jednak kiedy Bóg powiedział do Swego Syna: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz”. – Szatan zapłonął zazdrością do Jezusa. Chciał, by to jego radzono się w sprawach stworzenia człowieka, a ponieważ został pominięty, napełnił swoje serce zawiścią, zazdrością i nienawiścią. Pragnął, by zaraz po Bogu największe zaszczyty w niebie należały do niego. Aż do tamtej pory w całym niebie panowały ład, harmonia i doskonała uległość wobec rządów Bożych. Bunt przeciwko Bożemu porządkowi i jego woli był potwornym grzechem. Całe niebiosa zostały poruszone […]. Wśród aniołów powstał spór. Szatan i jego zwolennicy próbowali zreformować Boży sposób rządzenia. Usiłowali wejrzeć w niezgłębioną mądrość Boga i podważyć jego decyzję, na mocy której Jezus został wywyższony i obdarzony nieograniczoną mocą i władzą. Zbuntowali się przeciwko władzy Syna Bożego. Wszystkie zastępy niebieskie zostały wezwane przed oblicze Ojca, gdzie miał zostać rozstrzygnięty sąd. Tam oznajmiono, że szatan zostanie usunięty z nieba wraz ze wszystkimi aniołami, którzy przyłączyli się do niego w buncie”.1

Taki był początek pierwszego buntu.

Jaki będzie bunt drugi?

1 tekst zaczerpnięty z książki Wielki bój Ellen G.White

Cofnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *